Bane

Lundsmarken i Årslev

(55.310144, 10.46468)

Offentlig transport

Ansvarlighed

Du er en ansvarlig pilot, når du tager hensyn til andre. FX før du tænder din FPV maskine, gør du piloter der har droner i luften, opmærksom på at du tænder din drone. Du siger/råber hvilken frekvens du tænder op for og ser hele tiden på piloterne der flyver, reageres der her, stopper du omgående. P1 du står skrevet på frekvensskemaet som det allerførst, P2 du kender din VTX og ved hvor meget den spammer når den tændes. Tag altid strøm af din maskine, når du er i nærhed af flyvende piloter.

Forhindringer

(FPV= first person view – LOS = line of sight)

 • Airgates i forskellige størrelser til både FPV og LOS
 • Beach flag til både FPV og LOS
 • Tårn og stilladser, mest til free style
 • Landings platforme og andre tilpassede forhindringer og opgaver til LOS

Bane regler ved Droneforeningen Fyn

Enhver, der færdes eller opholder sig på banen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Luftrummet må benyttes til flyvning med radiostyrede multirotorer, når det sker i overensstemmelse med Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. BL9-4 samt, samt altid nyeste regelsæt nationalt og fra EU.

 

Modeltyper:

 • Alle Multirotor må anvendes på pladsen, dog skal de opretholde alle krav stillet af nuværende luftfartslove.
 • Droner kan af medlemmer afvises såfremt dronen findes væsentlig generende lydmæssigt, eller i sikkerhedsmæssigt dårlig stand.
 • Fly der ikke har brug for landingsbane er tilladte.

 

Færdsel:

 • Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse, er al kørsel på banen forbudt. I yderste tilfælde af landing udenfor banen (ude landing) skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign.
 • Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter ude landing er klubben uvedkommende.
 • Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lignende må kun parkeres på de anviste pladser bag hegn

 

Pladsorden:

 • Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på banen og tilkørselsvejene.
 • Affald af enhver art skal medtages når pladsen forlades.
 • Ophold: Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af et medlem anvist sted.
 • Mindre børn skal være under opsyn af voksne.
 • Kun når en drone skal hentes på banen må piloten opholde sig der, dog skal piloten gøre andre piloter opmærksomme på dette ved højt og tydeligt at råbe ” mand på banen”
 • Såfremt der sker et voldsomt styrt på banen og der skal flere hjælpere til at finde alle dele, må dette ikke ske uden først, tydeligt at have gjort piloter der har en drone i luften tydeligt opmærksom på at der færdes på banen. Disse piloter SKAL straks lande deres drone.
 • Pilotpladsen er altid bag nettet.
 • Værksted og opladning skal foregår i klubhus eller under det overdækkede, for ikke at fylde pilotområdet op med andet end piloter.

 

Radiosikkerhed / FPV kanaler:

 • Der må kun benyttes radioudstyr der sender på 2,4 GHz.
 • Sendere skal være forsynet med CE-mærke.
 • Følg kanaloversigten som hænger i klubhuset. Der flyves udelukkende med videosignal på 5,8 ghz
 • Sørg for at dit grej ikke får andres maskine til at gå i sort, dvs at hver pilot har kendskab til VTX’ muligheder til at skifte bånd og kanal. Det gælder især nogle DJI modeller, som skifter bånd automatisk

 

Flyveregler:

 • Der må flyves i tidsrummet 0700-0700 alle ugens dage.
 • Flyvning foregår inden for banens område og volden mod vest må IKKE passeres, hellere ikke mod vindmøllerne.
 • Ethvert medlem har ret og pligt til at påtale forsætlig uansvarlig flyvning overfor piloten, eventuelt foretage indberetning til klubbens sikkerhedsrepræsentanter. (Bestyrelsen)
 • Gentagne tilfælde af forsætlig uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.
 • Start og landing skal foregå under hensyntagen til pilot- og tilskuerområde. I tilfælde af nødlanding skal piloten ved høje råb gøre andre piloter og eventuelle tilskuere opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.
 • Det er ikke tilladt at lande udenfor banen, og således heller ikke på opholdsarealet/parkering
 • Gæstepiloter skal have starttilladelse af et medlem og være bekendt med klubbens flyvepladsreglement.
 • Udenlandske gæstepiloter skal være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.
 • Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde.
 • Piloter der starter deres FPV drone, fortæller de øvrige piloter at nu tændes der, og afventer at alle har forstået.
 • Forsikring bevis på gyldig forsikring eller Medlemskort fra MDK skal medbringes ved flyvning på pladsen, og forevises på forlangende.
 • Nye piloter kan flyve op til 3 gange sammen med instruktør uden medlemskab, derefter skal den “nye” pilot indmeldes i Droneforeningen Fyn og en gyldig ansvarsforsikring.
 • Det er ikke tilladt at teste droner med propeller eller på brændstoffer andet end batterier, inde i klubhuset.
 • Al flyvning skal foregå fra pilotfeltet.
 • P-området samt klubhus må ikke overflyves.
 • Enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhed.